Mi pričamo priču kroz fotografiju i video.

Pristup

Svakom klijentu pristupamo individualno i transparentno od dogovara do isporuke dogovorenih usluga.

stil

Stil nam je dokunetaristički s dozom modernog i kreativnog snimanja uz posebnu pažnju na lijepe trenutke i emocije.

Obrada

Svaku fotografiju pregledavamo i koloristički obradimo i pripremimo za izradu. Wedding book i video slažemo unikatno i kronološkim redom. 

Naša Priča

O nama

Naša strast prema fotografiji je duboko usađena u temelje našeg života i rada. Svaki kadar koji stvaramo nije samo rezultat naše strasti, već i plod dugogodišnjeg iskustva, istraživanja i neprestane predanosti umjetnosti fotografije. Svaka slika nosi pečat naše ljubavi prema ovom zanatu i dubokog poštovanja prema svakom trenutku koji uspijemo uhvatiti.

Fotosession

Vjenčanje

Detalji

Mladenka

Prvi ples

Portreti

Razno

Mladenac

Restoran

Komercijalna fotografija